Descrierea centrului

În conformitate cu misiunea Universității „Dunărea de Jos” din Galați, principalele direcții de activitate ale Centrului lingvistic „Limba noastră” CLLN vizează:

  • Formarea şi dezvoltarea competentelor lingvistice și de comunicare în limba română pentru vorbitorii non-nativi (cetățeni UE și NON-UE, spațiu transfrontalier), precum și cultivarea interesului străinilor pentru cultura și civilizația românească;
  • Formarea competențelor didactice necesare pentru predarea limbii române ca limbă străină și ca limbă a doua;
  • Valorificarea celor mai recente tehnologii și metodologii pentru diversificarea strategiilor și materialelor didactice folosite în predarea limbii române ca limbă străină/nematernă și ca limbă a doua;
  • Încurajarea și susținerea predării limbii române ca limbă străină/nematernă sau ca limbă a doua în interiorul și în afara comunităților românești din diasporă, precum şi a comunităţilor românofone din ţările aflate împrejurul României;
  • Asigurarea vizibilităţii Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi atât pe plan naţional, cât şi internaţional;
  • Facilitarea dialogului intercultural;
  • Internaționalizarea competențelor lingvistice și de comunicare în limba română.

Descrierea proiectului

Obiectivul principal al proiectului este integrarea lingvistică și culturală a tuturor cetățenilor ucraineni, etnici români, încurajându-se şi sprijinindu-se atât  procesul de integrare a acestora prin păstrarea și afirmarea identității lingvistice a lor, în context contemporan;

Prezentul proiect își propune, așadar, să contribuie la sporirea interesului față de posibilitățile de integrare socio-linvistică și culturală de către cetățenii din Ucraina, etnici români, din Sudul Basarabiei, dorindu-se o inserție optimă a acestora în spațiul dinamic european, relevant, modern, avându-se în vedere mai ales dificultățile stringente cu care  ei se confruntă din cauza politicilor educaționale actuale, noua legislație ucraineană care limitează posibilitatea studierii limbii române de către etnicii români în cadrul formal al școlii.

Pintre obiectivele specifice ale proiectului amintim:

  • Păstrarea și afirmarea identității culturale a celor 80 de cetățeni ucraineni, etnici români, integrarea lingvistică și culturală a acestora, dar și promovarea României și a valorilor comunității românești prin organizarea de cursuri și evenimente culturale, punându-se accent pe toleranță, solidaritate, empatie;
  • Facilitarea adaptării celor 80 de cursanți ucraineni, etnici români, la noul context socio-economic prin depășirea situațiilor de criză, utilizându-se diverse modalități interactive de abordare a demersului educativ, lingvistic, cultural, platformă online extinsă nivel B1/B2;
  • Testarea celor 80 de cursanți prin intermediul platformei online extinse, adaptate în acest scop,nu doar pentru învățare, dar și pentru evaluare, în vederea eliberării certificatelor lingvistice nivel B1/B2, la finalul celor două cursuri, documente menite să asigure o inserție optimă a membrilor grupului țintă în societatea europeană, dinamică, contemporană;